با ژورنالهای حوزه فرهنگ و ارتباطات آشنا شوید!

شماره اول - محمد لسانی

انجمن ارتباطات ديني

دین یکی از مهمترین مقولاتی است که در حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد و به آن پرداخته می شود. در مطالعات ارتباطی که نقش متغیرهای مختلف در جامعه هدف می باید مورد مداقه قرار گیرد قطعا نمی توان بدون در نظر گرفتن سطح دیانت افراد و جامعه به طراحی و اجرای سیاستهای ارتباطی پرداخت. از این رو مجله آكادميك ارتباطات و دین یکی از مجلاتی است که فعالانه به تولید و نشر مقالات تخصصی در این حوزه (فرهنگ و ارتباطات) مشغول است. این مجله که انجمن ارتباطات گفتاری دینی(Religious Speech Communication Association) آنرا منتشر می سازد از سال ۱۹۷۶ به طبع می رسیده است. نکته مهم در این زمینه آنست که این مجله از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ تحت عنوان « ارتباطات دینی امروزین » (Religious Communication Today)به چاپ می رسیده و از آن سال تغيير نام داده و تا به امروز به نام مجله ارتباطات و دین شناخته می شود.

 دفتر اين مجله در كالج كالوين در ايالت ميشيگان آمريكا قرار دارد و قسمت علوم و هنرهاي ارتباطي مسئوليت انتشار آنرا در اين كالج عهده دار است.اين مجله معتبر كه سابقه اي ۳۰ ساله را در توليد مقالات علمي تخصصي دارد بيشتر به انتشار مقالات اريجينال حاصل نظريات و پژوهش هاي پيشرفته مبادرت مي ورزد. رويكرد اين ژورنال در حوزه ارتباطاتي است كه در فضاي ديني شكل مي گيرد و صورت مي پذيرد.

 براي آشنايي بيشتر با اين ژورنال مي توانيد به اين آدرس مراجعه نماييد. http://www.americanrhetoric.com/rca/rcajournals.html

/ 0 نظر / 2 بازدید