# تلفن
پیرامون ارتباط (بخش پایانی)  کولین چری / حسین سرفراز                                                                  گفتار و نوشتار تنها نظام هاي ارتباطاتي نيستند.مبادله ي اجتماعي به شدت توسط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید