آزمون

آزمون میان ترم درس نظریه های فرهنگ

نیم سال 91-92

لطفا از پنج سوال زیر به چهار مورد پاسخ دهید

  • 1. اصولاً چرا افرادی چون متیو آرنولد، اف.آر.لیویس یا حتی ریموند ویلیامز را منتقدان فرهنگ می خوانند؟ نقد فرهنگی این سه فرد چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟ (5نمره)

  • 2. مراد از مفهوم صنعت فرهنگ در آثار هورکهایمر و بویژه آدورنو چیست؟ فرهنگ و مقولات فرهنگی چه ربطی با صنعت و مقولات صنعتی دارد؟ (5نمره )

  • 3. به نظر شما چه نسبتی میان خرد روشنگری، خرد ابزاری و خرد ارتباطی در پروژه یورگن هابرماس وجود دارد؟ و چرا حوزه عمومی تا این حد برای او اهمیت دارد؟(5نمره)

  • 4. شیءوارگی از منظر گئورگی لوکاچ به چه معناست؟ آیا می توان تحلیل والتر بنیامین از بازتولید اثر هنری در عصر مکانیکی را بسط مفهومی شیءوارگی خواند؟ توضیح دهید. (5نمره)

  • 5. با استفاده از ابزارهای مفهومی و نظری آنتونیوگرامشی، لویی آلتوسر، استوارت هال و مکتب فرانکفورت، روی آوردن گسترده جوانان ایرانی را به شبکه های اجتماعی مجازی نظیر فیس بوک و توئیتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1388 علیرغم فیلترینگ گسترده اینترنت تحلیل کنید.(5نمره)
/ 0 نظر / 50 بازدید