درس گفتار حسین سرفراز

نشانه شناسی غذا به مثابه دارو در روایات اسلامی/ بخش نخست

آنچه که روش نشانه شناسی ایجاب می کند و بدنبال آن در ساختارگرایی ادامه می یابد، بررسی نظام نمادین غذاها بعنوان گونه ای زبان یا زبان گونه است، که بنا به تقسیم سوسور از دو بخش لانگ و پارول تقسیم شده است.لانگ همان قانون ثابت و پیوسته ی زبان است که در همه یکیست، پارول یا گفتار، استفاده ی فرد از زبان است که عملی و بسته به زمینه ها و عوامل گوناگون تغییر می یابد.قانون ثابت یا لانگ نظام نمادین غذا/ زبان خوراکی ها/ خوردن غذا به منزله ی دارو/ دوا و شفا گرفتن از درد/ داء است.برای نمونه می توانم به حدیث امام صادق ع اشاره کنم که در باب بادمجان می فرماید: کلو الباذنجان؛ فانه شفاء من کل داء/بادمجان بخورید، که شفای هر درد است.نکته ی دیگر اینکه غذا هم سود دارد و هم زیان.برای مثال می توان به حدیث امام صادق ع درباره ی خوردن خربزه اشاره کرد که می فرماید: خوردن خربزه در ناشتا، سست اندامی می آورد. و در جایی دیگر پیامبر ص می فرماید: خربزه پیش از غذا، شکم را کاملا می شوید و بیماری را از ریشه می کند. پارول نظام غذا روابط و نسبت های متغیر بین غذا و درد است، بین داء و دواء.همان امر دلالت است که هم صریح است و هم ضمنی.وظیفه ی نشانه شناسی اینست که به کشف اینگونه دلالت ها بپردازد.

 
/ 0 نظر / 23 بازدید