آزمون

آزمون پایان ترم درس نظریه های فرهنگ

1. مهم­ترین پرسش­های ادوارد سعید در پروژه شرق­شناسی چیست؟ مهم­ترین نقدهایی که بر این پروژه می­توان داشت، کدامند؟ به نظر شما "شرق­شناسی وارونه" در برابر پروژه سعید، چگونه پدیده­ایست؟ 

2. آیا دوران پست مدرن را می­توان گسستی کامل از دوران مدرن و بازگشتی به مثلاً دوران کلاسیک خواند؟ تحلیل خود را همراه با ترسیم دوتایی­های اساسی میان وضعیت کلاسیک، مدرنیته و  پست مدرنیته ارائه کنید. 

3. رویکردهای تبارشناختی و باستان­شناختی میشل فوکو را در متن گسست وی از فلسفه هگلی و ساختارگرایی و حرکت به سوی پساساخت­گرایی توضیح دهید. 

4. مهم­ترین اشکالات روان­شناسی و روان­کاوی در برخورد با فرهنگ و جامعه را ذکر کنید و با استفاده از مفاهیم نظری کهن الگوها، من و نقاب، آن، من و ابرمن، و سه ساحت خیالی، نمادین و واقعی، مواجهه روان­شناسی و فرهنگ را تبیین کنید. 

5. مراد ارتگا یی گاست از اسپانیای ویتال یا زندگی در کتاب سیاست قدیم و جدید چیست؟

الف. اسپانیای دوران کلاسیک     ب. فرهنگ رسمی

ج. فرهنگ غیر رسمی مردم       د. سیاست جدید

6. مهم ترین تفاوت گوستاو بوئنو مارتینز در بحث از نئوماتریالیسم با ماده­باوری کلاسیک کدام است؟

الف. هیچ چیزی غیر از ماده نیست             ب. هیچ ماده­ای بدون روح نیست

ج. هیچ چیزی بدون ماده نیست                د. هیچ روحی ماده ندارد

7. مسئله محوری نظریات فرهنگی هندوستان کدام است؟

الف. خودشناسی                        ب. غیرشناسی

ج. دانش صلح­شناسی                  د. روابط بین فرهنگی

8. دکتر طه حسین متفکر عرب در کتاب فی الشعر الجاهلی به کدام صورت­بندی فرهنگی پرداخته است؟

الف. تقابل فرهنگ زنده و فرهنگ مرده         ب. تقابل فرهنگ اسطوره­ای و فرهنگ عربی

ج. تقابل فرهنگ واقعی و فرهنگ اسطوره­ای       د. تقابل فرهنگ عربی و فرهنگ ایرانی     

9. بنا به نظریات متفکرین عرب از جمله عابد الجابری، یکی از مهم­ترین خصوصیات عقلانیت عربی یا طرز فکر عربی کدام است؟

الف. کلام باوری    ب. عقل باوری    ج. حس باوری      د. اصل باوری

10. کدام مفهوم از منظر ژاک دریدا بیش از دیگر مفاهیم دلالت بر سُر خوردن و سیالیت معنا دلالت دارد؟

 الف.  deconstruction    ب. différance    ج. logocenterism   د.dissemination

11. از نظر ژاک لکان کودک در کدام مرحله از مراحل رشد خود دچار توهم وحدت نفس می­شود؟

الف. مرحله پیشاادیپی   ب. مرحله خیالی   ج. مرحله آینه ای   د. مرحله ادیپی

12. شبح ایدئولوژی از نظر اسلاوی ژیژک کدام بعد یا سویه واقعیت­های اجتماعی را پنهان می­کند؟

الف. سویه خیالیِ واقعیت            ب. سویه نمادینِ واقعیت

ج. سویه واقعیِ واقعیت                د.  سویه عینیِ واقعیت

/ 1 نظر / 51 بازدید
دانشجو

آقا دستت درد نکنه خیلی مفید بود