نظريه های فرهنگ/ کلاس درس دکترآشنا/ و حوزه ی واگذارشده به من: ساختارگرايی سوسور و لوی استروس/بخش نخست:

کتاب شناسي ساختارگرايي فردينان دو سوسور در زبان فارسي:

1-     سوسور، فردينان(1378) دوره زبان شناسي عمومي، ترجمه کورش صفوي، تهران: هرمس

2-     سوسور، اشکلوفسکي و ديگران(1380)ساخت گرايي، پساساخت گرايي و مطالعات ادبي، گروه مترجمان به سرپرستي فرزان سجودي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

3-     کالر، جاناتان(1379) فردينان دو سوسور، ترجمه کورش صفوي، تهران: هرمس

4-     هارلند، ريچارد(1380) ابرساخت گرايي، فلسفه ي ساخت گرايي و پساساخت گرايي، ترجمه فرزان سجودي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

5-     لچت، جان(1377) پنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرايي تا پسامدرنيته، ترجمه محسن حکيمي، تهران: خجسته

6-     هريس، روي(1381) زبان، سوسور و ويتگنشتاين، ترجمه اسماعيل فقيه، تهران: مرکز

7-     احمدي، بابک(1380)  ساختار و هرمنوتيک، تهران :گام نو

8-     ميلز، آندرو(1385) درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس

9-     اسميت، فيليپ(1383) درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي

10-  گيرو، پي ير(1380) نشانه شناسي، ترجمه محمد نبوي، تهران: آگه

11-  دينه سن، آنه ماري( 1380) درآمدي بر نشانه شناسي، ترجمه مظفر قهرمان، آبادان: پرسش

12-  ضميران، محمد(1382) درآمدي بر نشانه شناسي هنر، تهران: قصه

13- سجودي، فرزان(1382) نشانه شناسي کاربردي، تهران: قصه

14-  چندلر، دانيل(1386) مباني نشانه شناسي، ترجمه مهدي پارسا، تهران: سوره مهر

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
كفش هاي مكاشفه

سلام .اگر زحمتی نیست در زمينه مورفولوژی انواع برنامه های تلويزيونی اگر کتاب يا مقاله ای سراغ داريد معرفی بفرماييد.با تشکر

zahra

salam hosein agha mamnon az commenteton va az inke be didaram amadid.

آشنا

حسين آقا عالی است هر هفته منتظرم