روزمره

مدعی العموم رو می کند به ماشاالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه عصر آزادگان( روزنامه روزهای چندسال پیش) و می پرسد: تاکی باید این بازی موش و گربه ادامه یابد؟ شمس الواعظین خطاب به او و دیگران- یعنی روزنامه نگاران ایرانی- پاسخ می دهد: تا زمانی که گربه بفهمد که موش هم حق حیات دارد...

/ 2 نظر / 26 بازدید
شیخ صنعان

باریکلا اینجوری بنویس حسین، و بیشتر بنویس

هومن

جالب بود