درس گفتار

درس نظریه های فرهنگی، دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)/ سال تحصیلی 92-93

 منابع اصلی درس:

 1. درآمدی بر نظریه فرهنگی، فیلیپ اسمیت، ترجمه حسن پویان، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1383.
 2. درآمدی بر نظریه­ فرهنگی معاصر، اندرو میلنر و جف براویت، ترجمه جمال محمدی، ققنوس، 1385.

منابع دیگر:

 1. منتقدان فرهنگ، لزلی جانسون، ترجمه ضیاء موحد، طرح نو، 1388.
 2. مسائل نظری فرهنگ، فصلنامه ارغنون، شماره 18، چاپ سوم، 1390.
 3. فرهنگ و زندگی روزمره(1)، فصلنامه ارغنون، شماره 19، چاپ سوم، 1390.
 4. فرهنگ و زندگی روزمره(2)، فصلنامه ارغنون، شماره 20، چاپ سوم، 1390.
 5. مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، دومینیک استریناتی، ترجمه ثریا پاک­نظر، گام نو، 1380.
 6. مطالعات فرهنگی: درباره فرهنگ عامه پسند، جان استوری، ترجمه حسین پاینده، آگه، 1386.
 7. فرهنگ شناسی، چنگیز پهلوان، قطره، 1382.
 8. فرهنگ و تمدن، چنگیز پهلوان، نی، 1388.

سرفصل درس:

 1. چیستی فرهنگ و نظریه فرهنگی
 2. نظریه فرهنگی و فرهنگ­ گرایان بریتانیا
 3. نظریه فرهنگی و ایدئولوژی
 4. نظریه فرهنگی و ساخت­ گرایی
 5. نظریه فرهنگی و پساساخت­ گرایی
 6. نظریه فرهنگی و روان­شناسی
 7. نظریه فرهنگی و پست­ مدرنیسم
 8. نظریه فرهنگی و تمدن
 9. نظریه فرهنگی و سیاست
 10. نظریه فرهنگی و اقتصاد
 11. نظریه فرهنگی و دین
 12. نظریه فرهنگی و اخلاق
 13. نظریه فرهنگی متفکران ایران
 14. نظریه فرهنگی متفکران هند
 15. نظریه فرهنگی متفکران خاور دور
 16. نظریه فرهنگی متفکران امریکای لاتین

/ 0 نظر / 60 بازدید