همایش

همایش رسانه و آموزش شهروندی توسط موسسه همشهری برگزار می گردد:
محورهای همایش:

· نقش آموزش رسانه در افزایش همبستگی و همدلی اجتماعی

· نقش آموزش رسانه درایجاد همگرایی منافع عمومی و خصوصی

· نقش آموزش رسانه درارتقاء عزت نفس عمومی

· نقش آموزش رسانه در توسعه شهر آموزش دهنده

· نقش آموزش رسانه در توانمندسازی شهروندان خلاق و انتقادی

· رسانه‌ها، زندگی شهری و حقوق شهروندان

· رسانه‏های شهروندی و آموزش شهروندی

· رسانه‌ها، شهروندان و حفظ محیط‌‌ زیست

· آموزش رسانه، شهر مجازی و شهروندی مجازی

· آموزش و شهروندی

· ضرورت آموزش شهروندی

· تجارب جهانی آموزش شهروندی

· موانع آموزش شهروندی
زمانبندی همایش:

  •  20 اسفند1389........................آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات
  •  10 اردیبهشت1390.....................آخرین مهلت دریافت اصل مقالات
  •  20اردیبهشت1390......................................اعلام نتایج داوری مقالات
  •  1و2 خرداد1390 ..........................................................برگزاری سمینار
/ 0 نظر / 27 بازدید