سیری در مطالعات فرهنگی/ بخش جهارم                    

قرائت/ خوانش متنReading the Text                 

images.jpg

متن /Text /  که گاه بواسطه ی تعویض پذیری بجای پیام بکاربرده می شود، به ساختار دلالت کننده ای اشاره دارد که مشتمل بر نشانه ها و رمزگان هاست، و برای برقراری ارتباط اهمیت اساسی دارد. این ساختار در شکل ها و فرم های مختلف فرهنگی ظاهر می شود: همچون گفتار، نوشتار، فیلم، لباس و ژست ها و...

پس متن عنصری فرهنگی ست که هم در بخش زبان و نماد وهم در بخش فرهنگ مادی جلوه گر است.

 

متن معمولا بر پیامی دلالت می کند که موجودیت فیزیکی/مادی ویژه ی خود را دارد. موجودیتی که مستقل از فرستنده یا گیرنده است.بنابراین متن از رمزگان بازنمایانه بهره می برد، یعنی مشتمل بر شبکه ای از رمزگانهاست که در چند سطح کار می کنند. و بدین ترتیب قادر خواهد بود براساس تجربه ی اجتماعی/ فرهنگی خواننده، مجموعه ای گوناگون از معناها را تولید کند. و اینجاست که تفاوتش با پیام آشکارتر می شود که متن، مشکل ساز است و نیاز به تحلیل دارد. تحلیلی که انواع دارد و نمونه اش تحلیل متنی / Textual Analysis / است.

حال با وجود متن که از مکتب نشانه شناختی و فراتر از آن، زبان شناختی نشات گرفته و چیزی است که برای تولید و مبادله ی معنا اهمیت دارد، فرایند/ و یا پراتیک قرائت یا خوانش متن هم جایگاه ویژه ای می یابد، فرایندی که می توان به نام رمزگشایی /Decoding/ از آن یاد کرد و در گام بعد، خواننده و یا مخاطب است که کنشگری است مستقل از متن.

eco.jpg

در خوانش متون بویژه با رویکرد ارتباطی و فرهنگی خویش، به نظر اومبرتو اکو      (1981)، فیلسوف و نشانه شناس ایتالیایی معاصر برمیخوریم.وی متون را باز یا بسته می داند.در متن بسته، یک قرائت عمدتا بر دیگر قرائت ها برتری دارد و به فرهنگ مردمی و توده گرایش دارد. عمده ی متون رسانه ها تا آنجا که یک قرائت خاص را ترجیح دهند، در زمره ی متون بسته اند.متن باز در برابر مستلزم چندین قرائت همزمان است تا غنا یا تاروپود /Texture/ آن کاملا درک شود.متن باز را می توان در زمره ی متون فاضلانه متعلق به فرهنگ عالی دید/ مثل آثارادبی متعلق به سنت کبیر/.در برابر این نظر، بیان  استوارت هال(1980) در مقاله ی مهمش با عنوان رمزگذاری و رمزگشایی، است که سه نوع قرائت/ خوانش/ رمزگشایی متن را به ما معرفی میکند. که در بخش بعدی به آن اشاره خواهم کرد....

/ 4 نظر / 4 بازدید
سعيد جمالی

سلام خيلی خوب بود بعدا کامل می خانم ودرمورد مطالب تبادل نظر می کنيم

amir

سلام دوست عزیز اگر به مصر باستان وتاريخ علاقه مندید . وبلاگ ما این امکان را فراهم اورده تا عکسهای را با توضیحاتی کوچک در اختیار شما قرار دهد . با ارزوی موفقیت برای شما خداحافظ