والت ديزني ايراني؛ مصاحبه اي با محمد حسين نجفي مدير عامل ديدار فيلم                         

محمد حسین نجفی

در دلیجان بودیم که مقابلم نشست. چهره اش آشنا بود.سر صحبت را باز کردم و بله! دوستمان امام صادقی در آمد.محمد حسین نجفی وقتی لیسانس مدیریت دانشگاهمان را گرفت به عالم سینما روی آورد و در فوق لیسانس رشته سینمای دانشگاه تهران جزو ۱۵ نفری شد که اقبال یافته اند از میان خیل علاقه مندان این رشته در کشور به تحصیل دنیای مدرن و هنری سینما بپردازند. قطار می رفت و می رفت و ما تا پاسی از شب به گفتگو نشستیم ...

منتظر باشید تا با اولین شرکت خصوصی انیمیشن ایران آشنا شوید.

محمد حسین نجفی متولد 58 در تهران، ورودی 76 دانشگاه امام صادق(ع) است که در مدیریت بازرگانی به تحصیل می پرداخت.
او خودش را از نسل اولی های تدوین دیجیتال ایران می داند. می گوید من اولین مدرس مایا در ایران بودم که در دوره های مختلف آموزشی ارگانها و مؤسسات مختلف را تدریس کردم. سیلابس دوره انیمیشن فنی حرفه ای را طراحی کرده و دوره انیمیشن سازی سه بعدی را در تربیت مدرس استادی نموده.

نجفی آهسته آهسته به این حرفه به عنوان یک علم نگریست و پروژه ساخت دوربین دیجیتال سینمایی را به شرکت صاایران عرضه نمود.می گوید کنفرانس سینمای دیجیتال را نیز برای خانه سینما برگزار کرده.
اهل مطالعه نیز هست. طرح شهید مطهری دانشگاه را کلید زد و کتب شهید آوینی را نیز جمله به جمله خوانده.می گوید دیگران آوینی را یک نیروی فنی یا یک متفکر صرف نگاه می کنند اما من او را تئوریسین سینمایی می دانم.او راجع به انسانیت حرف می زند نه راجع به اسلام مسلمانان پس به نظر من قابلیت تئوریزه کردن اندیشه های او برای جهانیان وجود دارد.

والت دیزنی ایرانی

 از کارهای خود می گوید. جلوه های «روح» کار مشترک NFB و شبکه یک سیما را انجام داده.این فیلم سرگشتگی یک مرد کانادایی را نشان می دهد که نهایتا با آشنایی با اسطوره های ایرانی و داستانهای منطق الطیر به آرامش و هدایت می رسد. در بخش افکت دیجیتالی سریال چهل سرباز نیز که مؤسسه شهید آوینی تهیه کننده آن بوده ۵۰ دقیقه  جلوه های ویژه طراحی و اجرا کرده است.اما نهایتا در بخش داغ صحبت خود رفت به سراغ هنر پویا نمایی. می گفت جوهره عالم حرکت است. حرکت خصیصه ذاتی جهان است.12 اصل انیمیشنی را که شرکت والت دیزنی ارائه داده است اگر نگاه کنید همه اش اغراق در حرکت است.یعنی زندگی را نمود بیشتر می دهی.

نهایتا از او پرسیدم اگر چه کاری انجام دهی احساس می کنی هرچه در قابلیت خود داشته ای به میدان آورده ای و احساس رضایت می کنی؟ گفت اگر بتوانم با کارهایم مردم جهان را به ظهور امام زمان راغب کنم به آرزوهایم رسیده ام.

سایت شرکت دیدار فیلم

/ 2 نظر / 40 بازدید
یه مسافر

خب. تو يه روز دو تا مطلب می نويسيد و ما رو با خبر نمی کنيد؟ بدنيست برای مشتريهای دائم خود خبرنامه طراحی کنيد و اونا رو از جديدترين تغييرات با خبر کنيد.