درس گفتار حسین سرفراز

نشانه شناسی غذا به مثابه دارو در روایات اسلامی/ بخش چهارم

گاه در توصیه به غذایی رابطه ی مشابهت میان آن غذا با موردی خاص بمانند نان با همه ی ویژگی های نام آشنایش برقرار می شود، پس در اینجا هم دلالت صریح میان داء و دوا وجود ندارد: پیامبر خدا ص فرمودند: الکراث فی البقول بمنزله الخبز فی الطعام.تره در میان سبزی ها، همانند نان در میان خوراکی هاست. در این روایت ذکر دال نان، مدلول هایی را در ذهن خواننده/ مصرف کننده بدنبال دارد که بسیار آشنایند.نان در بسیاری از فرهنگ ها و لااقل در فرهنگ و سنت اسلامی نماد برکت است و حرمت خاصی دارد.فراورده ی طبع گندم و آرد است و از نخستین نمونه های خوراکی انسانی محسوب می شود.در اینجا و با توجه بدین روایت و فرایند شباهت می توانم به این نکته ی مهم اشاره کنم که معانی متن های مشابه در تعیین معنایی که هر متن ایجاد می کند دخیل اند. این همان روند بینامتنیت است.با خوانش روایت فوق، و شباهت ارجاعی به نان، تجربه ی فرهنگی مشترک ما مسلمین، دال دیگری را هم از زبان پیامبر اسلام ص پیش روی مان می نهد که فرمودند: خیر طعامکم الخبز. نان، بهترین خوراکی شماست. همین امر خود از موارد دلالت بر ارج و قرب غذای نخست است.

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
IP

تا حالا به خودكشي فكر كردي؟

مجتبی

مطلبي با عنوان: رسانه هاي ما و معصوميت از دست رفته يک رسانه افتتاحيه اکران فيلم مجموعه دروغ ها و گلشيفته فراهاني www.samadi2006.blogfa.com