فرهنگ و ارتباطات

درس گفتار
نویسنده : حسین سرفراز * مطالعات فرهنگ و ارتباطات - ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۱
 

سرفصل درس نظریه های ارتباطات

دوره کارشناسی رشته معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق(ع)

نیمسال اول 91-92

 1. ماهیت نظریه و نظریه­پردازی
 2. سنت­های نظری ارتباطات؛ طبقه بندی نظریه­ها
 3. کنش متقابل نمادین، مدیریت هماهنگ معنا
 4. ناهماهنگی شناختی، مدیریت اضطراب و عدم قطعیت
 5. نفوذ اجتماعی، مبادله اجتماعی
 6. ساخت گرایی و نشانه شناسی، برساخت اجتماعی واقعیت
 7. رسانه ها و مدرنیته
 8. مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی
 9. نظریه های اجتماعی- رفتاری: کارکردها و آثار رسانه ها
 10. نظریه های هنجاری رسانه ها
 11. نظریه های فمینیستی رسانه ها
 12. نظریه های اقتصاد سیاسی رسانه ها
 13. نظریه های معطوف به مخاطب
 14. نظریه های پست مدرن رسانه ها
 15. نظریه رسانه های جدید
 16. رسانه شناسی دین

منابع:

 1. نظریه های ارتباطات، استیفن لیتل جان
 2. نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، سیدمحمدمهدیزاده
  1. A FIRST LOOK AT COMMUNICATION THEORY by EM GRIFFIN, 2012
  2. Introducing Communication Theory: ANALYSIS AND APPLICATION by Richard West & Lynn H. Turner, 2010.

قابل توجه دانشجویان: انجام تکالیف درسی- خوانش مقرری و منابع پیشنهادی و خلاصه مباحث مشخص شده در کلاس درس- تا 5 نمره ارزیابی میشود. 
comment نظرات ()