فرهنگ و ارتباطات

درس گفتار
نویسنده : حسین سرفراز * مطالعات فرهنگ و ارتباطات - ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
 

عنوان درس: زبانشناسی و نشانه شناسی(تکیه بر مطالعه معنا و دلالت)

رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم 90-91

یکشنبه ها ساعت 3-5

 1. چیستی نشانه شناسی
 2. نشانه، دلالت و بازنمود(تکلیف: خوانش فصول اول و دوم کتاب مبانی نشانه شناسی چندلر)
 3. روابط جانشینی وهمنشینی(تکلیف: خوانش فصل سوم چندلر)
 4. معنای ضمنی، مجاز و استعاره(تکلیف: خوانش فصل چهارم چندلر و مقاله قطب های استعاره و مجاز یاکوبسن)
 5. رمزپردازی و رمزگشایی(تکلیف: خوانش فصل پنجم چندلر و فصول دوم تا پنجم کتاب نشانه شناسی گیرو)
 6. لایه های نشانه و نظامهای نشانه ای
 7. الگوهای ارتباط بینانشانه ای
 8. نشانه شناسی فرهنگی: مکتب مسکو- تارتو
 9. نشانه- معناشناسی: مکتب پاریس
 10. نشانه شناسی اجتماعی و تفسیری
 11. نشانه شناسی خوراک
 12. نشانه شناسی عکاسی
 13. نشانه شناسی سینما
 14. نشانه شناسی تبلیغات
 15. نشانه شناسی روابط بینافرهنگی
 16. دریافتهای تاریخی و فرهنگ

 

 منابع مطالعه:

اکو، اومبرتو، نشانه شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، نشر ثالث، 1389

پاکتچی، احمد "تحلیل مفهوم اقامتگاه با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی"، 1384ش

پاکتچی، احمد "مفاهیم متقابل طبیعت و فرهنگ در حوزه نشانه شناسی فرهنگی مکتب مسکو- تارتو"، 1382ش

چندلر، دانیل، مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا، انتشارات سوره مهر1387

دینه سن، آنه ماری، درآمدی بر نشانه شناسی، ترجمه مظفر قهرمان، نشر پرسش1380ش

ساسانی، فرهاد، معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی، نشر علم، 1389

سجودی، فرزان، نشانه شناسی کاربردی، نشر علم

سجودی، فرزان،  نشانه شناسی: نظریه و عمل، نشر علم 1388ش

سونسون، گوران، نشانه شناسی عکاسی، ترجمه مقیم نژاد نشر علم

شعیری، حمید رضا، مبانی معناشناسی نوین، 1381ش

گیرو، پیر، نشانه شناسی، ترجمه محمد نبوی، نشر آگه 1380ش

لوتمان، یوری، نشانه شناسی و زیبایی شناسی سینما، انتشارات سروش، 1375ش

یاکوبسن، رومن، "قطب های استعاره و مجاز"، در ساخت گرایی، پساساخت گرایی و مطالعات ادبی، سوره مهر1385ش


 
comment نظرات ()