فرهنگ و ارتباطات

 
نویسنده : حسین سرفراز * مطالعات فرهنگ و ارتباطات - ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٥
 

برای رهائی از پریشانی روزها...

- راستی حمید درویشی در پاورقی از حماقت سیستم نوشته است و از من نظری خواسته: پس حمید جان:

 

- آدورنو در دیالکتیک منفی خویش رویکردی انتقادی یا منفی نسبت به حقیقت دارد.او با اذعان به تناقض های موجود در اندیشه و جامعه ی معاصر خود به محدودیت های فهم و دریافت خود پی می برد.او پی می برد که فهم و دریافت اش محدود و مقید به تناقض و جامعه ای کاذب است.جامعه ای که از یکسو محصول کنش انسان است و با اعضایش فهم می شود(بنا بدان چه وبر می گفت) و از سوی دیگر خود در مقابل اعضایش به مثابه امر طبیعی و عینی می ایستد(بنا بدانچه که دروکم می گفت)...

 

- دست آویز آدورنو در بیان رنج نامه اش جمله ای قصار است از برادلی فیلسوف: وقتی هر چیزی بده، خوبه که بد تر ین را بشناسیم  

 


 
comment نظرات ()