فرهنگ و ارتباطات

 
نویسنده : حسین سرفراز * مطالعات فرهنگ و ارتباطات - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۳
 

نظریه های فرهنگ/ بخش دوم

کتاب شناسي لوي استروس، انسان شناس ساختارگراي فرانسوي در زبان فارسي

 

1-      لوي استروس(1361) توتميسم. ترجمه مسعود راد، تهران: توس

2-      لوي استروس(1358) نژاد و تاريخ. ترجمه ابولحسن نجفي، تهران: پژوهشکده علوم ارتباطي و توسعه ايران

3-      لوي استروس(1376) اسطوره و معنا:گفتگوهايي با کلود لوي استروس. ترجمه شهرام خسروي، تهران: مرکز

4-      لوي استروس(1380) اسطوره و تفکر مدرن. ترجمه فاضل لاريجاني و علي جهان پولاد، تهران: فرزان روز و مرکز بين المللي گفتگوي تمدن ها

5-      ليچ، ادموند(1350) لوي استروس. ترجمه حميد عنايت، تهران: خوارزمي

6-      وایزمن، بوريس(1379) لوي استروس: قدم اول. ترجمه نورالدين رحمانيان، تهران: شيرازه

7-      فکوهي، ناصر(1381) تاريخ انديشه ها و نظريات انسان شناسي. تهران: ني

8-      عسکري خانقاه، اصغر(1378) انسان شناسي عمومي. تهران: سمت


 
comment نظرات ()