فرهنگ و ارتباطات

 
نویسنده : حسین سرفراز * مطالعات فرهنگ و ارتباطات - ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٦
 

نظريه های فرهنگ/ کلاس درس دکترآشنا/ و حوزه ی واگذارشده به من: ساختارگرايی سوسور و لوی استروس/بخش نخست:

کتاب شناسي ساختارگرايي فردينان دو سوسور در زبان فارسي:

1-     سوسور، فردينان(1378) دوره زبان شناسي عمومي، ترجمه کورش صفوي، تهران: هرمس

2-     سوسور، اشکلوفسکي و ديگران(1380)ساخت گرايي، پساساخت گرايي و مطالعات ادبي، گروه مترجمان به سرپرستي فرزان سجودي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

3-     کالر، جاناتان(1379) فردينان دو سوسور، ترجمه کورش صفوي، تهران: هرمس

4-     هارلند، ريچارد(1380) ابرساخت گرايي، فلسفه ي ساخت گرايي و پساساخت گرايي، ترجمه فرزان سجودي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي

5-     لچت، جان(1377) پنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرايي تا پسامدرنيته، ترجمه محسن حکيمي، تهران: خجسته

6-     هريس، روي(1381) زبان، سوسور و ويتگنشتاين، ترجمه اسماعيل فقيه، تهران: مرکز

7-     احمدي، بابک(1380)  ساختار و هرمنوتيک، تهران :گام نو

8-     ميلز، آندرو(1385) درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس

9-     اسميت، فيليپ(1383) درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي

10-  گيرو، پي ير(1380) نشانه شناسي، ترجمه محمد نبوي، تهران: آگه

11-  دينه سن، آنه ماري( 1380) درآمدي بر نشانه شناسي، ترجمه مظفر قهرمان، آبادان: پرسش

12-  ضميران، محمد(1382) درآمدي بر نشانه شناسي هنر، تهران: قصه

13- سجودي، فرزان(1382) نشانه شناسي کاربردي، تهران: قصه

14-  چندلر، دانيل(1386) مباني نشانه شناسي، ترجمه مهدي پارسا، تهران: سوره مهر

 


 
comment نظرات ()